بازدید مسئولین شهر قدس

جلسه مسئولین شهر قدس بارویکرد تسهیل ، رفع موانع تولید و اقتصاد مقاومتی در مورخ ۹۸/۲/۲۱ مصادف با روز کارگر و بازدید از خطوط تولید کارخانه صنایع فلزی چناقچی