واحد فنی و مهندسی

واحد فنی و مهندسی

این واحد با بهره گیری از مجرب ترین کارشناسان فنی در زمینه طراحی سازه های سنگین فلزی با استفاده ازجدیدترین و پیشرفته ترین نرم افزارها اقدام به تهیه باکیفیت ترین نقشه های ساخت و نصب سازه های فلزی منطبق با استانداردهای روز دنیا نموده که با رعایت اصول بهینه طراحی و برطرف نمودن نواقص ومشکلات سازه ازقبیل جزئیات اتصالات و مشکلات حین نصب باعث تسریع و تسهیل درروند ساخت و نصب سازه می گردد .

گروه مهندسی جهت تهیه نقشه های کارگاهی(shop drawing)مطابق نقشه های مهندسی عملیات مدلینگ را توسط نرم افزار x-steelانجام داده و پس از تکمیل مدل و رفع کلیه ابهامات اقدام به تهیه نقشه های جنرال ، اسمبلی ،و تک قطعه ای می کنند که با اخذ تایید نقشه از جانب کارفرما عملیات cuttingتوسط نرم افزار های pro-nest و plus-2dانجام می شود و با توجه به قابلیتهای این نرم افزار طراحی برش متریال را با حداقل ضایعات ممکن می سازد به این ترتیب این واحد به عنوان بازوی مهندسی و مدیریت طر حها عمل می کند.