اطلاعات پروژه

دسته بندی:
پروژه: کولاک
محل پروژه: شهرک صنعتی صفادشت
وزن: 300
زمان اتمام پروژه: 1394