اطلاعات پروژه

دسته بندی:
پروژه: کیمیا
محل پروژه: شهرک صنعتی اشتهارد
وزن: 900
زمان اتمام پروژه: 1395